تو خودت می دانی

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


سرّ آن شور نگاهت تو خودت می دانی

همه اسرار وجاهت تو خودت می دانی

عشق من همهمه شد در دل دنیا پیچید

گر نگویی به صراحت تو خودت می دانی

همچو فرهادم و جانم به رهت می بازم

گر نبینی تو شباهت تو خودت می دانی

تو همانی که ربودی همه شب از من خواب

گر بخوابی همه راحت تو خودت می دانی

تو بمانی همه روز است و نمانی همه شب

نرسد نور پگاهت تو خودت می دلنی

حکم دوری ز تو مرگ است و عدم در خاموش

نرسم بر سر راهت تو خودت می دانی


#صنما_قاسمی


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای