الهی شعله ی عشقت بسوزاند مرا

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


الهی شعله ی عشقت بسوزاند مرا

یا که طوفانی شوی درهم بکوباند مرا

هیزمی از آتشت در زیر دل انداختی

چون که این گرمای دستت هم بجوشاند مرا

قلب من نیمه شود یا پازل صد تکه ای

آن نگاه نافذت بازم بدوزاند مرا

بی وجود عشق تو عریان تر از هرکس منم

پس بیا تا آخر این عشقت بپوشاند مرا

هفت خط این قدح را هرکس عاشق نخورد

هفت خط عشق را جز تو که نوشاند مرا؟


#صنما_قاسمی


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای